Logowanie

Technika prawodawcza

Technika prawodawcza kurs internetowy 
dla pracowników jednostek samorządu terytorialnego

 

Celem zajęć jest zapoznanie uczestników z podstawowymi zasadami poprawnego rozumienia oraz pisania pism urzędowych, a także zasadami techniki prawodawczej. 

 

 

Współczesne prawo, będące szczegółową i skomplikowaną dla przeciętnego obywatela regulacją wielu dziedzin życia, powoduje, że gubi się on w gąszczu przepisów, jego bierna znajomość języka prawnego jest niewielka, a czynna (umiejętność formułowania pism) jeszcze mniejsza. Zajęcia mają na celu przekazanie podstawowej wiedzy z tego zakresu i rozwinięcie praktycznych umiejętności pisania prostych pism urzędowych różnego typu oraz tworzenia katów prawnych. 

 

Zajęcia mają wskazać nie tylko sposób redagowania pism, jaki wykształcili prawnicy, lecz również zwrócić uwagę na najczęściej popełniane błędy merytoryczne, i redakcyjne w pisaniu pism o charakterze urzędowym. W czasie kursu jego uczestnicy szczegółowo zapoznają się z zasadami techniki prawodawczej. 

 

Struktura oraz opis zajęć:

  1. Język prawny i język prawniczy – podstawowe cechy, rozróżnienie i znaczenie dla techniki prawodawczej. (omówienie znaczeń język prawny i prawniczy)
  2. Autorzy i adresaci pism prawnych.  Rodzaje pism prawnych. (wskazanie autorów, adresatów i rodzajów pism prawnych)
  3. Technika prawodawcza – zasady i znaczenie w pracy urzędnika. (wskazanie znaczenia ZTP w pracy urzędnika
  4. Systematyzacja tekstu prawnego. (podstawowa systematyka aktu prawnego)
  5. Jednostki redakcyjne aktu prawnego. (jednostki redakcyjne aktu prawnego według ZTP)
  6. Zasady prawidłowego stosowania definicji legalnych. (omówienie zasad stosowania i tworzenia definicji legalnych)
  7. Przywoływanie aktów prawnych zgodnie z Zasadami technik prawodawczej. (sposoby przywoływania aktów prawnych oraz publikatorów)
  8. Odesłania prawne – sposoby właściwego zastosowania. (rodzaje odesłań i zasady ich stosowania)

Rozdział 1:

 

Język prawny i język prawniczy – podstawowe cechy, rozróżnienie i znaczenie dla techniki prawodawczej. (11 stron, 30 minut)

 

Rozdział 2:

 

Autorzy i adresaci pism prawnych.  Rodzaje pism prawnych. (12 stron, 35 minut)

 

Rozdział 3:

 

Technika prawodawcza – zasady i znaczenie w pracy urzędnika. (10 stron, 30 minut)

 

Rozdział 4:

 

Systematyzacja tekstu prawnego. (21 stron, 65 minut)

 

Rozdział 5:

 

Jednostki redakcyjne aktu prawnego. (11 stron, 40 minut)

 

Rozdział 6:

 

Zasady prawidłowego stosowania definicji legalnych. (10 stron, 25 minut)

 

Rozdział 7:

 

Przywoływanie aktów prawnych zgodnie z Zasadami technik prawodawczej. (9 stron, 25 minut)

 

Rozdział 8:

Odesłania prawne – sposoby właściwego zastosowania. (6 stron, 20 minut)