Logowanie

Bogata oferta szkoleń

Na portalu dostępnych jest 9 kursów. Pozwalają one na odbycie szkolenia oraz wzięcie udział w egzaminie z zakresu służby przygotowawczej w Jednostkach Samorządu Terytorialnego. Szkolenia wykonane są w nowoczesnej formie kursów e-learningowych, gwarantujących zwiększenie wiedzy pracowników i podniesienie ich kwalifikacji.

Dostępne kursy:

  1. Postępowanie administracyjne.
  2. Podstawowe zagadnienia z ustawy o finansach publicznych.
  3. Status prawny pracowników samorządowych.
  4. Ustrój samorządu terytorialnego w Polsce
  5. Podstawowe zagadnienia z zakresu prawa zamówień publicznych.
  6. Dostęp do informacji publicznej, a ochrona danych osobowych i informacji niejawnych.
  7. Zagadnienia etyczne oraz kultura pracy urzędnika.
  8. Zapoznanie z oprogramowaniem e-urząd.
  9. Instrukcja kancelaryjna w urzędzie Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Szeroka tematyka kursów umożliwia poznanie wszystkich niezbędnych informacji przeznaczonych dla osoby, która zamierza pracować na stanowisku urzędniczym. Wzięcie udziału w szkoleniach zwiększa skuteczność i efektywność pracy.

Każdy kurs wykonany jest w oparciu o liczne schematy, grafiki i zadania sprawiające, że przyswajanie wiedzy staje się czynnością miłą i przyjemną.

E-learning