Logowanie

Egzamin potwierdzamy zaświadczeniem

Uczestnik po wzięciu udziału w egzaminie i uzyskaniu z niego odpowiedniej ilości punktów będzie miał możliwość uzyskania zaświadczenia potwierdzającego ukończenie i zaliczenie danego szkolenia.

Każde zaświadczenie ma indywidualny identyfikator pozwalający jednoznacznie określić kiedy i dla kogo został wystawiony. Zaświadczenie nie jest wydawane wyłącznie w formie papierowej – jest on zapisywany również w systemie, co sprawia, że można go wydrukować w każdej chwili. Takie rozwiązanie umożliwia również elektroniczną kontrolę, weryfikację jego cech.