Logowanie

Zagadnienia etyczne oraz kultura pracy urzędnika

Kurs Zagadnienia etyczne oraz kultura pracy urzędnika prezentuje zasady zachowania się urzędnika. Kurs ten składa się z czterech następujących rozdziałów:

1. Obowiązki pracownika samorządowego

2. Kodeks etyczny w urzędach

3. Pracownik samorządowy a prowadzenie działalności gospodarczej

4. Funkcjonariusz publiczny

Szacowany czas trwania kursu: 5 godziny.

Celem szkolenia jest dostarczenie użytkownikom wiedzy na temat podstawowych zagadnień z ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. kultury urzędnika samorządowego.

Struktura szkolenia opiera się na 4 rozdziałach. Ze względu na ograniczenia objętości szkolenia, w kursie prezentowane są najważniejsze zagadnienia, które powinien znać każdy, kto ma cokolwiek wspólnego z kodeksem etycznym pracowników Urzędu, a także prowadzeniem działalności gospodarczej przez pracowników samorządowych.

Rozdział pierwszy wprowadza do tematu obowiązków pracownika samorządowego. Przedstawione zostały tu informacje wstępne, takie jak uregulowania prawne, kodeksy i zasady. W dalszej części rozdziału zostały opisane podstawowe obowiązki pracownika samorządowego z ustawy o pracownikach samorządowych, a także obowiązki pracownika samorządowego z art. 24 ust. 2 ustawy o pracownikach samorządowych. Pod koniec rozdziału znalazły się informacje na temat wykonywania poleceń przełożonego.

W rozdziale drugim użytkownik zapozna się z informacjami dotyczącymi kodeksu etycznego w urzędach. Przedstawione zostały informacje na temat podległości służbowej oraz oświadczeniach. Pod koniec rozdziału znalazły się informacje o kodeksach etycznych w urzędach.

Rozdział trzeci to informacje na temat pracownika samorządowego a prowadzonej przez niego działalności gospodarczej. Przedstawione zostały informacje na temat ograniczenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne. Z dalszej części rozdziału znalazły się informacje na temat zakazu zatrudniania lub wykonywania zajęć po zaprzestaniu pełnienia funkcji m.in. opisany został generalny zakaz, a także uzyskanie zgody na wcześniejsze podjęcie zatrudnienia u przedsiębiorcy, na rzecz którego wydana została decyzja. Pod koniec rozdziału znalazł się informacje na temat rejestru korzyści.

W ostatnim, czwartym rozdziale użytkownik uzyska informacje na temat funkcjonariusza publicznego. W rozdziale tym znalazły się informacje na temat przepisów Kodeksu karnego, dotyczących funkcjonariuszy publicznych m.in. o łapownictwie, łapownictwie biernym oraz przekraczaniu uprawnień.

Szkolenie w sposób bardzo przystępny prezentuje najważniejsze informacje z zakresu etyki urzędnika samorządowego. Materiały zaprezentowane są w bardzo przystępny sposób. Dodatkowo, każdy z rozdziałów został zaopatrzony w ćwiczenia, które mają za zadania pomóc użytkownikowi w zapamiętaniu najważniejszych części materiału.